وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

صید افکنی مراد آیین تو باد

عیوق شکارگاه شاهین تو باد

هر سر که نه در پای سمند تو بود

بر بسته به جای طبل برزین تو باد