وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۱ - بنای بخت بنیاد

اساس این بنای بخت بنیاد

که یارب باد فیضش جاودانی

مبارکباد و چون نبود مبارک

بنایی را که شاه ماست بانی