صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳

صد شکر که از لطف خداوند مجید

با سبزه و گل ز راه باز‌ آمده  عید

ای یار تو را بکام دل این نوروز

ای دوست ترا مبارک این عید سعید