سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۴

مردی که برای دین سوارست تویی

شخصی که جمال روزگارست تویی

چرخی که به ذات کامگارست تویی

شمسی که زنجم یادگارست تویی