سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۳

ای آنکه تو رحمت خدایی شده‌ای

در چشم بجای روشنایی شده‌ای

از رندی سوی پارسایی شده‌ای

اندر خور صحبت سنایی شده‌ای