سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۰

اندر ره عشق دلبران صادق کو

عذر است همه زاویه‌ها وامق کو

یک شهر همه طبیب شد حاذق کو

گیتی همه نطقست یکی ناطق کو