سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۲

در جنب گرانی تو ای نوشتکین

حقا که کم از نیست بود وزن زمین

وین از همه طرفه‌تر که در چشم یقین

تو هیچ نه و از تو گرانی چندین