سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶

غمهای تو در میان جان دارم من

شادی ز غم تو یک جهان دارم من

از غایت غیرتت چنان دارم من

کز خویشتنت نیز نهان دارم من