سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۵

بی تیر غمت پشت کمان دارم من

دادم به تو دل ترا چو جان دارم من

پیش تو اگر چه بر زمین دارم پای

دستی ز غمت بر آسمان دارم من