سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۲

گر کرده بدی تو آزمون دل من

دل بسته نداری تو بدون دل من

گر آگاهی از اندرون دل من

زینگونه نکوشی تو به خون دل من