سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۴

تا با خودی ارچه همنشینی با من

ای بس دوری که از تو باشد تا من

در من نرسی تا نشوی یکتا من

اندر ره عشق یا تو گنجی یا من