سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۹

در بند بلای آن بت کش بودن

صد بار بتر زان که در آتش بودن

اکنون که فریضه‌ست بلاکش بودن

خوش باید بود وقت ناخوش بودن