سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱

از غایت بی‌تکلفی ما در هر کار

دیوانه و مستمان همی خواند یار

گفتیم تو خوش باش که ما ای دلدار

دیوانهٔ عاقلیم و مست هشیار