رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

گیرم که ز شوق رخ نیکوی تو من

آیم به نظاره بر سر کوی تو من

کو طالع آنکه سوی من بینی تو

کو زهره ی آنکه بنگرم روی تو من