رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴

شوخی که صدش دل نگران می باشد

شاد همه شیرین پسران می باشد

گر می باشی طالب آن شوخ رفیق

در مدرسه ی کاسه گران می باشد