رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱

ای قافله سالار دلی را دریاب

افتاده جدا ز منزلی را دریاب

ای پیشرو قافله از سیل سرشک

پس مانده ی پای در گلی را دریاب