سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲

بسیار مگو دلا که سودی نکند

ور صبر کنی به تو نمودی نکند

چون جان تو صد هزار برهم نهد او

و آتش زند اندرو و دودی نکند