سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰

تا عشق قد تو همچو چنبر نکند

در راه قلندری ترا سر نکند

این عشق درست از آن کس آید به جهان

کورا همه آب بحرها تر نکند