سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶

تو شیردلی شکار تو دل باشد

جان دادنم از پی تو مشکل باشد

وصل تو به حیله کی به حاصل باشد

مدبر چه سزای عشق مقبل باشد