سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹

هر کو به جهان راه قلندر گیرد

باید که دل از کون و مکان برگیرد

در راه قلندری مهیا باید

آلودگی جهان نه در برگیرد