رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷

ای روی نکرده سوی دل‌ها

سوی تو تمام روی دل‌ها

بس دل شده خاک راهت آید

از خاک ره تو بوی دل‌ها

در کوی تو دلربا افتاده

دل‌ها هرسو به روی دل‌ها

گم‌کرده‌دلان کنند زان رو

در کوی - تو - جست‌وجوی دل‌ها

ای سنگ‌دلی که از دل تو

بر سنگ آمد سبوی دل‌ها

آگه ز رفیق بودی ار بود

راه از دل‌ها به سوی دل‌ها