سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

اصل همه شادی از دل شاد تو باد

تا بنده بود همیشه بر یاد تو باد

بیداد همی کنی و دادم ندهی

داد همه کس فدای بیداد تو باد