سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸

زلفینانت همیشه خم در خم باد

واندوهانت همیشه دم در دم باد

شادان به غم منی غمم بر غم باد

عشقی که به صد بلا کم آید کم باد