سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳

تا این دل من همیشه عشق اندیش‌ست

هر روز مرا تازه بلایی پیش ست

عیبم مکنید اگر دل من ریش‌ست

کز عشق مراد خانه ویران بیشست