سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹

لشکرگه عشق عارض خرم تست

زنجیر بلا زلف خم اندر خم تست

آسایش صدهزار جان یک دم تست

ای شادی آن دل که در آن دل غم تست