سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴

از روی تو و زلف تو روز آمد و شب

ای روز و شب تو روز و شب کرده عجب

تا عشق مرا روز و شبت هست سبب

چون روز و شبت کنم شب و روز طلب