افسر کرمانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳

جمشیدوشان گدای درگاه تو اند

خسرومنشان نشسته در راه تو اند

یک طایفه همچو من بهر برزن و کوی

راضی به عتاب گاه و بیگاه تو اند