یغمای جندقی » دیوان اشعار » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۲۱

کند پر، بال شکست، از قفس آزاد نکرد

چیست در حق من آن لطف که صیاد نکرد