عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۳ - داد و بیداد

ز بیداد توام، این مانده در یاد

که گویم دم به دم، ای داد و بیداد