عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۲

هیچ کاری نشد اسباب سرافرازی من

آبرومندتر است از همه، سگ‌بازی من