واعظ قزوینی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۸

بی فکر تو، ناپاک دل از لوث جهانست

بی ذکر تو، دل خانه بی آب روان است