واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

آیینه روی دلبران، مظهر اوست

چشم سیه خوش نگهان منظر اوست

منظور حقیقت است از حسن مجاز

ابروی بتان طاقنمای در اوست