نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

امروز میان شهر دیوانه منم

در دهر بدیوانگی افسانه منم

بیگانه ز آشنا و بیگانه منم

مردود در کعبه و بتخانه منم