ادیب الممالک » دیوان اشعار » رباعیات طنز » شمارهٔ ۲۶

چادر چه عطا کرد به من دلبر من

افکند ز مهر سایه اندر سر من

زین پس سزد ار دست تولا بزند

خورشید فلک به ریشه چادر من