سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۰

اگر زودم نگارا درنیابی

بسی جویی و هرگز درنیابی

فراوان چاکران داری ولیکن

ز من شایسته‌تر چاکر نیابی