جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

رفتم به چمن که گل به جوش آمده است

بلبل دیدم که در خروش آمده است

گفتم چه شدست و این فغان تو ز چیست

گفتا چه کنم که گل فروش آمده است