جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

بر ما در عیش و ناز بازست امشب

ما را کرم تو چاره سازست امشب

در حضرت جانان که صبا بار نیافت

جان و دل ما محرم رازست امشب