اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۳۱

سرو بر خویش ببالد که تو رعنا شده ای

گل بنازد که تو گلزار تماشا شده ای

تا ز بیرحمی تنها ندهی داد ستم

گاه بیگانه گهی رام دل ما شده ای