نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۳

ای عاشق اگر به کوی ما گام زنی

هر دم باید که ننگ بر نام زنی

سر رشتهٔ روشنی به دست تو دهند

گر تو آتش چو شمع در کام زنی.