نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

دل مغز حقیقت است تن پوست ببین

در کسوت روح صورت دوست ببین

هر چیز که آن نشان هستی دارد

یا سایهٔ نور اوست یا اوست ببین.