نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

گفتم: که زد این چنین دم سرد که من؟

بلبل ز درخت سر فرو کرد که: من!

گفتم: به شب این غصه کسی خورد که من

نیلوفر از آب سر برآورد که: من!