نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

ما مست ز بادهٔ الستیم هنوز

وز عهده الست باز مستیم هنوز

در صومعه با سجاده و مصحف و ورد

دردی کش و رند و می پرستیم هنوز