نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

عشاق تو از الست مست آمده اند

سر مست ز بادهٔ الست آمده اند

می می نوشند و پند می ننیوشند

کایشان ز الست می پرست آمده اند