نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

هر شب به مثال پاسبان کویت

می گردم گرد آستان کویت

باشد که بر آید ای صنم روز حساب

نامم ز جریدهٔ سگان کویت