سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶

در چشم من آمد آن سهی سرو بلند

بربود دلم ز دست و در پای افکند

این دیدهٔ شوخ می‌برد دل به کمند

خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند