گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

آب دهن و دلت اگر تاریکست
روشن کردم ولی سخن باریکست
عکسی ز بهشت در جهان آوردند
اینک ز نزاری بشنو شاهیکست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری