گنجور

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۳۸

 

آن را که ز سلطان یقین تمکین نیست

گو از بر من برو که او را دین نیست

دریای عجایب است در سینهٔ من

لیکن چه کنم که یک عجایب بین نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

بیدادی و فتنه در جهان آیین نیست
شادند جهانیان و کس غمگین نیست
گل هست به باغ ملک اگر نسرین نیست
رکن‌الدین هست اگر معزالدین نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

با آن که سبک‌تری ز تو در دین نیست
گویی که جز آرام، مرا آیین نیست
غفلت نگذارد که در آیی از جای
سنگینی خواب آدمی، تمکین نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی