گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲۱

 

جانیست غذای او غم و اندیشهجانی دگر است همچو شیر بیشه
اندیشه چو تیشه است گزافه مندیشهان تا نزنی تو پای خود را تیشه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳۰

 

صاحب‌نظران راست تحیر پیشهمر کوران را تفکر و اندیشه
صد شاخ خوش از غیب گل افشان بر توبر شاخ رضا چه میزنی تو تیشه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱

 

ای دل به چه غم خوردنت آمد پیشه
وز مرگ چه ترسی، چو درخت از تیشه
گر زانکه به ناخوشی برندت زینجا
خوش باش که رستی ز هزار اندیشه


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی