گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۸

 

گفتم عشقت قرابت و خویش منستغم نیست غم از دل بداندیش منست
گفتا بکمان و تیر خود می‌نازیگستاخ مینداز گرو پیش منست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳

 

عشق تو بلای دل درویش منست
بیگانه نمی‌شود مگر خویش منست
خواهم سفری کنم ز غم بگریزم
منزل منزل غم تو در پیش منست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر