گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵

 

ایمان درست عشق کیشان دارند

هرچند که ظاهری پریشان دارند

مفتاح حقایقی که میجوئی فیض

زیشان غافل مشو که ایشان دارند


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۸

 

جمعیت دهر، جور کیشان دارند
ارباب وفا، دل پریشان دارند
آنها که چو نخل می‌خورند آب ز بن
سرسبزی و برگ عیش، ایشان دارند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۹

 

آن قوم که دین عشق‌کیشان دارند
بر چرخ، ز اهل قدس، خویشان دارند
آنها که هوس را بت خود ساخته‌اند
ایشان دانند و آنچه ایشان دارند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی